sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact
O_teksten 31-12-2016
 

Ondersteunen

 

Het liefst houd je je bezig met de core business van je onderneming. Tegelijkertijd wil je de zaken intern ook op orde houden. VIEROOS biedt je op dat vlak graag een paar extra hersens en handen.

Door te OndersteunenOntzorgenOndernemen en Organiseren.

 

In tijden van drukte wil de aandacht voor de interne bedrijfsvoering er nog wel eens bij inschieten. Immers, buiten liggen de kansen. Terecht of onterecht, dit is in ieder geval ongewenst. Ik help je graag om in die periodes de boel intern draaiende te houden. Zowel bij de begeleiding van je (financiële) administratie als bij je P&O-zaken. VIEROOS is van alle markten thuis als het om je interne bedrijfsvoering gaat.

 

Aanpak

 

Ik ben in staat je interne bedrijfsvoering te bestieren, op parttimebasis. Maar ik ondersteun ook graag door het maken van een sterkte-zwakte-analyse en/of maandelijkse financiële analyse. Daarna wordt al snel duidelijk waar aan gesleuteld moet worden. Zodat je in een volgende drukke periode weet wat je te doen staat.

 

Ervaring

 

Coos: ‘Ooit was ik directeur stafdiensten bij een fabrikant van kunststof leidingsystemen. Ik gaf leiding aan alle afdelingen die niet direct met de productie te maken hadden. Tijdens mijn opdracht zag ik de aandacht verschuiven van het financieel-economische vlak naar personele en organisatorische ontwikkelingen. Deze opdracht vond ik magnifiek, vooral omdat je door de stafdiensten goed te ondersteunen de primaire processen helpt. En dat is waar het om draait!’

 

Verschillende vormen van ondersteuning zijn mogelijk:

 

Incidenteel voor een specifieke problematiek, activiteit of project

of

Structureel voor een beperkte tijd

 

Meer informatie over activiteiten en inzet

 

 

Het liefst houd je je bezig met de core business van je onderneming. Tegelijkertijd wil je de zaken intern ook op orde houden. VIEROOS biedt je op dat vlak graag een paar extra hersens en handen.

OndersteunenOntzorgenOndernemen en Organiseren .

 

 

Als de financiële kant van je organisatie niet je grootste liefhebberij is, dan zul je er niet graag veel tijd in steken. Maar als de financiën goed geregeld zijn, heb je meer tijd om te besteden aan de externe bedrijfsvoering! En dat geldt ook voor de algemene en juridische zaken.

 

Aanpak

 

Ik neem graag je financiële, algemene, juridische of ICT-huishouding over, op parttimebasis. Dat geldt zowel voor het maken van analyses en rapporten, als het zorgen voor een goede interne controle. Of voor het op orde brengen van je algemene en juridische zaken.

Wil je de probleemgebieden eigenlijk meteen bij de kern aanpakken? Dan verzorg ik ook graag een onderzoek en adviesrapport, zodat je snel voor een oplossing kunt zorgen.

 

Ervaring

 

Coos: ‘Als interim manager bij een houthandel zorgde ik er onder andere voor dat administratieve achterstanden ingehaald werden en een nieuw systeem werd ingevoerd. Mijn opdracht was gericht op het verbeteren van het resultaat en het wegnemen van zorgpunten. Met als resultaat een tevreden opdrachtgever. Echt ontzorgen, dus.’

 

 

Het liefst houd je je bezig met de core business van je onderneming. Tegelijkertijd wil je de zaken intern ook op orde houden. VIEROOS biedt je op dat vlak graag een paar extra hersens en handen. Door te OndersteunenOntzorgen, Ondernemen en Organiseren.

 

 

Je weet best wel dat er verandering in je organisatie nodig is, maar nog niet wát er moet veranderen. Of je zou graag eens je plannen voorleggen aan iemand ‘van buiten’ met een frisse blik. Die precies ziet waar de pijnpunten zitten. Herkenbaar?

 

Aanpak

 

VIEROOS herkent deze situaties zeker. Ik help je graag met het meedenken over je missie, visie en strategie. Ook als je wilt sparren over de opzet van de organisatie en personele bezetting. Of als je advies nodig hebt bij te nemen beslissingen, of deze nu financieel of juridisch van aard zijn.

Heb je een sparring-partner nodig bij een bepaald onderdeel van je interne bedrijfsvoering? Ook dan kun je bij VIEROOS terecht.

 

Ervaring

 

 

Coos: ‘Bij een internationale organisatie die auto-onderdelen distribueert heb ik geholpen met de inrichting en bemanning van die nieuwe organisatie. Ook heb ik als lid van het managementteam de financieel-economische afdeling opgezet. Geweldig om betrokken te zijn bij dit bedrijf en het van de grond af mee op te bouwen.’

 

 

Hier kan je meer informatie over sparring-sessies vinden!

 

Hier kan je meer informatie over strategische herorientatie vinden!

 

 

Het liefst houd je je bezig met de core business van je onderneming. Tegelijkertijd wil je de zaken intern ook op orde houden. VIEROOS biedt je op dat vlak graag een paar extra hersens en handen.

Door te OndersteunenOntzorgenOndernemen en Organiseren.

 

Om verder te komen dienen alle organisaties op gezette tijden te veranderen. De ervaring leert echter dat niet iedereen gelukkig wordt van veranderen. Een goede begeleiding is onontbeerlijk om iedereen achter de verandering te krijgen, zonder dat er iets verloren gaat.

 

Aanpak

 

Met ruime ervaring op het gebied van verandertrajecten bied ik je graag ondersteuning bij jouw verandering. Dit kan zijn door het in- en doorvoeren van financiële maatregelen, zoals herfinanciering of kostenreducties. Maar je kunt ook denken aan andere organisatieveranderingen, zoals het (opnieuw) inrichten van de administratie, het doorvoeren van personele wijzigingen of het opzetten van een projectorganisatie. Met als einddoel: de gewenste verandering laten slagen!

 

Ervaring

 

Coos: ‘In mijn laatste functie voor de start van VIEROOS was ik programmanager bij een verzekeraar. Ik heb de fusie van twee bedrijven begeleid van A tot Z. Dit had gevolgen voor de juridische, organisatorische, administratieve en IT-processen. Hierdoor had ik te maken met verschillende mensen met verschillende disciplines. Complex, zou je kunnen zeggen! Maar een opdracht kan niet mooier wat mij betreft.’

 

 

Nadere berichten over kennis-sessies en netwerkbijeenkomsten:

 

Oomens Ontspannen Ondernemerskennis Opdoen.

 

 

 
Terug
Reageer
<< Vorige post Volgende post >>
"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012