sub1 Home    sub1 Over VIEROOS    sub3 Activiteiten    sub5 OOOO    sub4 Opmerkelijk (blog)    sub2 Contact

Stapsgewijs verbeteren

 

"Stilstaan is achteruit gaan".
Een veel gehoord gezegde, maar niets is minder waar.
Er zijn altijd wel redenen waarom je wilt of zelfs moet veranderen!

 

Een kleine opsomming:

  • Tegenvallende resultaten
  • Andere klantwensen
  • Ontwikkelingen in de technologie
  • Wijzigingen in de gekozen strategie
  • Groei kansen
  • Stagnatie of inefficiency in processen
  • Veranderingen bij leveranciers of in de markt c.q. omgeving
  • Aangaan of beëindigen van samenwerking

 

Helaas blijkt in de praktijk dat, ondanks grote inspanningen en kosten, veel verandertrajecten (groot of klein) niet tot het beoogde resultaat leiden. De aangegeven redenen daarvoor zijn veelal zeer divers.

 

Het is duidelijk dat veranderen niet vanzelf gaat. Het vraagt speciale inzet van het management en de medewerkers én het vergt het doorlopen van een aantal stappen..

 

VIEROOS visualiseert de stappen middels de "verbeterladder", die te hanteren is voor zowel grote als kleine veranderingen:

 

TOP        Het boogde resultaat, ofwel "target of project"

 
 

STAP 1: Analyseren

Het onderkennen van het verander- of probleemgebied, inclusief het onderkennen van de uitgangspunten.

Het uitvoeren van analyses en het verkrijgen van inzicht, overzicht en vooruitzicht.

 

STAP 2: Kiezen

Komen tot mogelijke oplossingen c.q. keuze richtingen.

Maken van keuze(s).

Het stellen van (resultaat) doelstellingen.

 

STAP 3: Voorbereiden

Het opstellen van een plan.

Het organiseren van hetgeen voor het realiseren benodigd is.

 

STAP 4: Realiseren

Uitvoeren van het veranderingsproject.

Tussentijds evalueren en zonodig bijsturen.

 

STAP 5: Borgen

Eind evaluatie.

Het borgen van de bereikte verbeteringen.

 

 

Zoals gezegd treedt er maar al te vaak stagnatie op tijdens of na een van deze stappen. Niet zelden zelfs komt het niet echt tot realisatie. Het “doen” wordt dan toch als lastig ervaren of sneeuwt onder bij andere gebeurtenissen in de organisatie. Zonde want er is toch een wens tot veranderen. De beoogde resultaten worden niet bereikt.

 

Met de deskundige inbreng van VIEROOS, tijdens één, meerdere of desgewenst alle stappen van het verbetertraject gericht op de bedrijfsvoering, ben je verzekerd van een pragmatische, no-nonsense, transparante, maar vooral resultaatgerichte aanpak, die je helpt om "de TOP" te bereiken.

 

De gehanteerde methoden en technieken zijn uiteraard afhankelijk van omstandigheden en de beoogde veranderingen. De aanpak zal het karakter dragen van Lean en Agile.

 

 

Veranderen om te verbeteren!

 

Om zelf de stappen voor jouw verbetertraject te formuleren, kan je hier de verbeterladder downloaden.

Terug

Elk probleem, oplossing en organisatie heeft andere kenmerken, daarom is een aanpak op maat van essentieel belang.

 
VIEROOS kan ondersteuning bieden voor een geheel verbeteringstraject of bij één of meerdere stappen daarvan.
Deze ondersteuning kan van adviserende, sturende en/of hands-on uitvoerende aard zijn
 

Ook de TOP bereiken? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken: 06 53 90 22 97.

De verbeterladder:

 

De verbeterladder

 


"Veranderen om te verbeteren"   |    info@vieroos.nl   |    +31 653 90 22 97   |   Juridisch/Disclaimer    |    © VIEROOS 2012